sobota, 18 listopada 2017

Słowa Pana Jezusa do Alicji Lenczewskiej:


Twoim posłannictwem jest miłość. Aby miłość była czysta i przyniosła owoce, trzeba usuwać z myśli wszelki cień zła, nieżyczliwości, krytyki, żalu, niechęci. Także urazów jako skutku naruszenia twojej wrażliwości na tle własnym.


Wpis: 18 listopada godz. 10:21

piątek, 17 listopada 2017

Z Księgi Mądrości


Głupi już z natury są wszyscy ludzie,
którzy nie poznali Boga:
z dóbr widzialnych nie zdołali poznać Tego, który jest,
patrząc na dzieła nie poznali Twórcy,
lecz ogień, wiatr, powietrze chyże,
gwiazdy dokoła, wodę burzliwą lub światła niebieskie
uznali za bóstwa, które rządzą światem.


Jeśli urzeczeni ich pięknem wzięli je za bóstwa,
winni byli poznać, o ile wspanialszy jest ich Władca,
stworzył je bowiem Twórca piękności;
a jeśli ich moc i działanie wprawiły ich w podziw,
winni byli z nich poznać,

o ile jest potężniejszy Ten, kto je uczynił.
Bo z wielkości i piękna stworzeń
poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę. 


Wpis: 17 listopada godz. 9.21

czwartek, 16 listopada 2017

Z mądrości św. Charbela (2)


Zawsze odróżniaj między twoimi pragnieniami i twoimi potrzebami. Człowiek pragnie wielu rzeczy, których nie potrzebuje i potrzebuje wielu, których nie pragnie. Twoje bogactwo jest mierzone brakiem twoich potrzeb, a nie ceną tego, co już posiadasz. Wszystko, co według ciebie jest ci poddane, w rzeczywistości panuje nad tobą. Wszystko to, co kontrolujesz i czym sterujesz, czyni cię partnerem diabła. Żyjesz po to, aby dawać i służyć, a nie posiadać i rządzić.

Zbadaj swoje priorytety. Twoja drabina stoi do góry nogami. Najwęższa część jest na dole, a najszersza na górze. Zwróć uwagę, jak mądrze budowane sąd domy: największe kamienie kładzie się na dole, a najmniejsze na górze. Wielu ludzi dzisiaj buduje na odwrót: nie odróżniają między tym co wielkie i małe, pierwsze i ostatnie, tym co jest ważne, a co najważniejsze. Taka ściana szybko runie. Tak wiele ścian dzisiaj się sypie, tyle wiązań pęka przez bezmyślność robotników i dumę budowniczych.

Zbawienie ludzkości realizuje się w Kościele, przez Kościół, to on kontynuuje plan zbawienia rozpoczęty przez Chrystusa dwa tysiące lat temu i nie przestaje aż po kres czasów. Wszystkie fale zła rozbiją się o skały Kościoła. Oddaj się całkowicie Kościołowi i jego nauce i nie podchodź do niej wybiórczo.

Zwyciężaj zło miłością, ale nie używaj miłości jako wymówki przed konfrontacją ze złem.

Wpis: 16 listopada godz. 10:00

środa, 15 listopada 2017

Z mądrości św. Charbela


*Człowiek zdobywa coraz więcej wiedzy i coraz mniej mądrości.

*Kierunek, który obierasz, jest ważniejszy niż prędkość, z jaką się poruszasz. Jaki jest pożytek z prędkości i przyspieszenia, kiedy kierunek jest błędny? Nie zaczynaj niczego na ziemi, jeśli nie będzie to miało końca w Niebie, nie wybieraj takiej drogi na ziemi, która nie doprowadzi cię do Nieba.

*Miłość jest jedynym skarbem, jaki możemy gromadzić na tym świecie i zabrać ze sobą na tamten świat.


*Mów tylko wtedy, gdy twoje słowa są głębsze i mądrzejsze niż twoje milczenie.


Wpis: 15 listopada godz. 10:50


wtorek, 14 listopada 2017

O wdzięczności raz jeszczePamiętajmy też o wdzięczności wobec Boga! Ileż Mu zawdzięczamy! W zasadzie – wszystko! Począwszy od daru życia!

Dzisiaj w naszej świątyni – kolejna całodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu! Ukryty w świętej Hostii Pan Jezus spogląda na każdego z nas; jest z nami, przemawia Swoją najświętszą obecnością. Mimo że niewidoczny dla oczu – jest!

Czy nie wzrusza Cię ta obecność – taka zupełnie bezinteresowna – pełna najszczerszej miłości!?

Okażmy MU swoją wdzięczność  - JEMU – CHRYSTUSOWI, który pragnie być w naszym życiu, cieszyć się naszymi radościami, współczuć naszym cierpieniom. Chrystusowa bliskość czyni nasze życie bardziej pogodne i pełne ufności, że nie jesteśmy sami!Wpis: 14 listopada godz. 10:30poniedziałek, 13 listopada 2017

O wdzięczności


Wdzięczność jest pięknym uczuciem, bo zupełnie bezinteresownym. Można o nim pisać i mówić bardzo często, bo przecież doświadczamy dobra od wielu ludzi na różnych płaszczyznach. Warto to zauważyć! W mojej pamięci przewija się mnóstwo ludzi, którzy z dobroci serca zrobili dla mnie coś dobrego. Nieważne, jakiej wielkości było to dobro, najważniejsze, że było w danej chwili – tak bardzo dla mnie potrzebne. Ogarniam zatem szczerą wdzięcznością tych wszystkich przyjaznych mi ludzi, którzy ofiarowali mi kawałek swojego serca – w jakiejkolwiek formie.


sobota, 11 listopada 2017

Uroczystość w naszej świątyni

Piękną tradycją stała się już w naszej świątyni podniosła uroczystość z okazji Święta Niepodległości Polski. Dzisiaj o godzinie 11.00 została odprawiona uroczysta Msza święta. Przewodził jej nasz Ks. Proboszcz Tomasz Szukalski w koncelebrze z dwoma Kapłanami – Ks. Krzysztofem oraz Ks. Janem. Uroczysta atmosfera panowała od samego początku, gdy kapłani w asyście szafarzy i ministrantów procesyjnie weszli do kościoła, a chór pod przewodnictwem p. Jagody gromkim głosem zaintonował „Gaude mater, Polonia”.

Krótka przemowa Ks. Proboszcza wprowadziła nas w niezwykle świąteczny nastrój. Kapłan przypomniał, że w tym roku już rozpoczynamy świętowanie stulecia odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny. Piękna homilia ks. Krzysztofa przypomniała znaczenie słowa „patriotyzm”, przywołanego z nauczania św. Jana Pawła. W czasie Mszy św. trwaliśmy w skupieniu, kierując ku Bogu serdeczne słowa miłości. Nad naszymi modlitwami unosił się duch wielkiej wdzięczności za odzyskaną wolność.

Oczywiście najbardziej podnosi ducha śpiew! Po Komunii św. pp. Organiści zaintonowali „My chcemy Boga!” Ta pieśń nic nie straciła na aktualności! Z wszystkich serc wyrwał się gromki śpiew! Równie potężnie zabrzmiał hymn „Boże, coś Polskę” – na zakończenie Mszy św. To nie był zwyczajny śpiew! To był głos polskich katolików, którzy kochają Boga i Ojczyznę! A wzruszenie - takie serdeczne, najprawdziwsze!  

Po Mszy św. wystąpił nasz parafialny chór pod dyrekcją wyżej wspomnianej p. Jagody Jaskólskiej. Jak zwykle – z najpiękniejszymi pieśniami żołnierskimi, które chowamy od lat w głębi swoich serc. Śpiewaliśmy wszyscy! Serca rosły! Uroczystość  zakończył wspólny śpiew hymnu „Marsz, marsz, Polonia!

Dziękujemy – my, parafianie z Przeźmierowa – naszemu Ks. Proboszczowi za kultywowanie wartości chrześcijańskich i patriotycznych w naszej parafii!
*
Powyższe słowa o uroczystości w naszej świątyni dedykuję wszystkim Polonusom, którzy czytają mój blog – a więc tym w dalekiej Ameryce i Australii, w Kanadzie, w Brazylii, Indiach, a także tym bliższym z Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Hiszpanii, Włoch, Irlandii, Holandii,  Ukrainy…

Łączę się z Wami serdecznymi myślami i gorąco pozdrawiam z naszej Polskiej Ojczyzny!